String­ma­ni­pu­la­tie

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

De be­lang­rijk­ste string­ma­ni­pu­la­tie om te ge­brui­ken is tolo­wer­ca­se(). Je moet er im­mers voor zor­gen dat je equi­va­len­te in­puts ver­ge­lijkt. Hoofd­let­ters be­te­ke­nen voor de chat­bot niets. An­de­re func­ties: trim() om ex­tra spa­ties weg te wer­ken, re­pla­ce() om lees­te­kens te ver­wij­de­ren en in­clu­des() om te kij­ken of er een match is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.