Vi­deoach­ter­grond met con­tent-over­lay

Zo­als te zien op brand.den­so.com/en

Web Designer Magazine - - Inhoud -

brand.den­so.com/en Voeg grap­hics voor een vi­deoach­ter­grond toe.

Groot lo­go So­ci­a­le­me­dia-links Voor­gron­da eel­din­gen Video af­spe­len Uit­dij­en­de na­vi­ga­tie Het gro­te lo­go is in HTML ge­maakt, net als al­le an­de­re con­tent. In het voor­beeld ge­beurt dat via de main­con­tai­ner. Via de­ze links kan de be­zoe­ker ge­kop­pel­de...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.