Po­ly­fill

Web Designer Magazine - - Header | Inspiratie -

po­ly ill.io

De naam en ta­gli­ne ‘Up­gra­de het web. Au­to­ma­tisch’ ge­ven een goe­de in­di­ca­tie van wat je kunt ver­wach­ten. Po­ly­fill.io leest de user-agent-he­a­der van el­ke re­quest en le­vert po­ly­fills die ge­schikt zijn voor de brow­ser waar het ver­zoek van­daan kwam. Er is een uit­ge­breid over­zicht be­schik­baar waar­op staat wel­ke brow­sers (en brow­ser­ver­sies) wel­ke func­ties on­der­steu­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.