Gra­dient-knop­pen

Web Designer Magazine - - Header | Inspiratie -

gra­dient­but­tons.co­lo­ri­on.co

Wil je een mooie knop met ver­lo­pen­de kleu­ren zon­der daar veel voor te moe­ten doen? Ga dan naar Co­lo­ri­on, kies je fa­vo­rie­te knop en ko­pi­eer de Css-code.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.