Ge­mid­del­de web­pa­gi­na is 3 me­ga­by­te groot

Web Designer Magazine - - Header | Nieuws -

Zes jaar ge­le­den was de ge­mid­del­de groot­te van een web­pa­gi­na net geen 1 me­ga­by­te, maar in ju­li van dit jaar was dat iets meer dan 3 me­ga­by­te. Daar zit­ten uit­schie­ters bij van 30 me­ga­by­te of meer. Meer dan 90% van de pa­gi­na’s is 5 me­ga­by­te of klei­ner, ter­wijl een op de zes gro­ter is dan 4 me­ga­by­te.

In de in­fo­grap­hic zie je de groei van 2011 tot en met nu, on­der­ver­deeld naar in­houds­ty­pe. Het eer­ste wat op­valt, is dat het per­cen­ta­ge video de af­ge­lo­pen twee jaar veel har­der is ge­groeid dan an­de­re con­tent. Dat is ge­zien de enor­me po­pu­la­ri­teit van he­ro-video’s en so­ci­a­le me­dia niet zo ver­ras­send. Wan­neer de ten­dens van 16% groei per jaar door­zet, zijn pa­gi­na’s in no­vem­ber 2019 ge­mid­deld zo’n 4 me­ga­by­te groot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.