INDUSTRY INSIGHT

Web Designer Magazine - - Thinkingbox - Amir Sah­ba Oprich­ter en di­rec­teur

“We hoe­ven niet per se een tech­niek te ge­brui­ken om­dat die het nieuw­ste van het nieuw­ste is. Als een klant dát van ons ver­langt, wei­ge­ren we dat. We vin­den pro­jec­ten die een ver­haal ver­tel­len veel leu­ker.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.