TIJDLIJN

Web Designer Magazine - - Thinkingbox -

Jaar 2008 Aan­tal werk­ne­mers 1

Amir Sah­ba re­gi­streert Thin­king­box als een be­drijf in Van­cou­ver, Ca­na­da.

Jaar 2011 Aan­tal werk­ne­mers 15

Als on­der­deel van de uit­brei­dings­plan­nen opent Thin­king­box een twee kan­toor in Tor­on­to. Van links naar rechts: Troy Gra­ham, exe­cu­ti­ve cre­a­ti­ve di­rec­tor; Chris­ti­ne Clark, as­so­ci­a­te di­rec­tor of pro­duc­ti­on (in Tor­on­to); Jus­tin Des­jardins, as­so­ci­a­te di­rec­tor of soft­wa­re.

Jaar 2014 Aan­tal werk­ne­mers 35

Thin­king­box opent zijn kan­toor in Los An­ge­les en ver­groot de ruim­te in Van­cou­ver naar bij­na 1 mil­joen m2.

Jaar 2015 Aan­tal werk­ne­mers 45

Mar­ke­ting Mag zet Amir Sah­ba, de oprich­ter van

Thin­king­box in de lijst ‘30 un­der 30’.

Jaar 2016 Aan­tal werk­ne­mers 50

Stern Part­ners wordt een be­lang­rij­ke in­ves­teer­der voor Thin­king­box.

Jaar 2017 Aan­tal werk­ne­mers 60+

Thin­king­box ver­huist naar een nieuw hoofd­kan­toor in Van­cou­ver.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.