INDUSTRY INSIGHT

Web Designer Magazine - - Thinkingbox - Troy Gra­ham Exe­cu­ti­ve cre­a­ti­ve di­rec­tor

“We zijn pro­bleem­op­los­sers en ge­brui­ken de bes­te tools die er voor­han­den zijn. Ge­luk­kig heeft die aan­pak er­toe ge­leid dat we kun­nen sa­men­wer­ken met en­ke­le van de groot­ste cre­a­tie­ve bu­reaus en mer­ken ter we­reld.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.