Asus ROG Strix Mag­nus

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.asus.nl ca € 200 De op­val­len­de Strix Mag­nus van Asus lijkt op een scheer­ap­pa­raat of een uit de klui­ten ge­was­sen deo-stick, maar is een strea­ming-mi­cro­foon voor ga­mers. Hij heeft een nep­pe me­ta­len be­hui­zing en ver­schil­len­de in­gan­gen, draai­schij­ven en knop­pen. En nog wat licht­ge­ven­de elementen …

Veel ui­ter­lijk ver­toon dus, maar kan de ge­luids­kwa­li­teit con­cur­re­ren met ge­ves­tig­de na­men zo­als Rø­de en Audio-tech­ni­ca? Je stem wordt erg hel­der en vol weer­ge­ge­ven en zelfs op laag vo­lu­me heeft de mi­cro­foon daar geen en­ke­le moei­te mee. De Strix Mag­nus heeft drie stan­den: de een­per­soon­smo­dus, de ste­reo­mo­dus en de Enc-mo­dus. In de ste­reo­mo­dus hoor je meer om­ge­vings­ge­luid en dui­de­lijk van wel­ke kant het ge­luid komt. Ide­aal voor bij­voor­beeld pod­casts met meer­de­re men­sen. De Enc-mo­dus pro­beert ge­luid van bij­voor­beeld toets­aan­sla­gen en muis­klik­ken weg te mo elen, maar mis­lukt daar jam­mer­lijk in. Je stem klinkt in die mo­dus een stuk do er. De Rø­de NT USB klinkt nog net wat war­mer en be­ter, maar de Strix Mag­nus is een stuk klei­ner en mak­ke­lijk in je ga­me-set-up te ver­wer­ken. Om je­zelf ver­staan­baar te ma­ken aan je team­ge­no­ten of even te sky­pen is de Strix Mag­nus na­tuur­lijk zwaar over­dre­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.