Ehang 184

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.ehang.com/ehang184 ca. € 250.000 De Ehang 184 is een maatje gro­ter dan gang­ba­re dro­nes. Met acht ro­tors en mo­to­ren, een ge­wicht van 240 ki­lo en bui­ten­af­me­tin­gen van cir­ca 4 bij 4 me­ter (in­clu­sief pro­pel­lers) is het meer een klei­ne he­li­kop­ter. De elek­trisch aan­ge­dre­ven Ehang 184 is dan ook be­stemd om een en­ke­le pas­sa­gier te ver­voe­ren. Die mag maxi­maal 100 kg we­gen. De dro­ne kan tot 25 mi­nu­ten vlie­gen met een kruis­snel­heid van 60 km/u.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.