Cher­ry B.un­li­mi­ted 3.0

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

cher­ry.de

€ 85 Cher­ry as­so­ci­eer je met niet-ka­pot-te-krij­gen me­cha­ni­sche toet­sen­bor­den – je weet wel, die zo veel ge­luid ma­ken. Voor de draad­lo­ze desktop­s­et B.un­li­mi­ted 3.0 ge­bruikt Cher­ry geen me­cha­ni­sche of do­mes­wit­ches, maar toet­sen met een scis­sor-tech­niek die be­kend is van no­te­books. De toet­sen heb­ben een iets gro­te­re tra­vel en een dui­de­lijk voel­baar en pret­tig druk­punt. Vol­gens de fa­bri­kant heb­ben ze een le­vens­duur van meer dan 20 mil­joen keer in­druk­ken.

Het toet­sen­bord en de muis wer­ken al­léén via de mee­ge­le­ver­de 2,4Ghz-don­g­le die je in de com­pu­ter steekt. Je laadt ze met een usb-ka­bel, die ze he­laas niet te­ge­lijk kan la­den. Om­dat de te­kens met een la­ser in de toet­sen van het ro­buus­te key­board zijn ge­ëtst, slij­ten ze niet af. De desktop­s­et is ver­krijg­baar in het zwart en wit – voor bij je Ap­ple-gear.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.