<DETAILS> EN <SUMMARY>

Web Designer Magazine - - Professioneel Programmeren -

Voor­heen had je Ja­vascript no­dig om de­len van de con­tent in- en uit­klap­baar te ma­ken. Met het <details>-ele­ment kun je dat doen met al­leen HTML. Je kunt ie­de­re con­tent die je maar wilt tus­sen <details>-tags zet­ten. Dan zal het in­ge­klapt wor­den en zal al­leen de con­tent met de op­ti­o­ne­le <summary>-tag ge­toond wor­den tot de ge­brui­ker er­op klikt. Die tags wor­den door al­le gro­te brow­sers on­der­steund, met uit­zon­de­ring van Ed­ge, daar zijn ze nog in over­we­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.