<DIALOG>

Web Designer Magazine - - Professioneel Programmeren -

Het <dialog>-ele­ment wordt ge­bruikt om een dia­loog­box te ma­ken, wat je voor­heen deed met een Ja­vascript-bi­bli­o­theek. Dat is han­dig voor pop-up­in­for­ma­tie, maar kan ook <form>elementen be­vat­ten als het for­mu­lier het at­tri­buut me­thod=”dialog” heeft. Je kunt een dia­loog met­een la­ten zien met <dialog open>, maar vaak is het han­di­ger om dat open-at­tri­buut weg te la­ten, zo­dat de dia­loog stan­daard ver­bor­gen is. Je kunt het dan dy­na­misch la­ten zien met de show­mo­dal()-me­tho­de als re­ac­tie op bij­voor­beeld een muis­klik op een knop. De brow­se­r­on­der­steu­ning voor <dialog> is nog in­com­pleet, maar neemt wel toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.