TOUCH-GE­STU­RES OP EEN MO­BIE­LE WEB­SI­TE

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Touch-ge­stu­res wor­den vaak ge­bruikt voor slim­me­re en meer na­tuur­lij­ke er­va­rin­gen. Na­ti­ve apps pro ite­ren van meer ge­ïn­te­greer­de con­trols en ge­brui­kers­ge­stu­res. Met een Ja­vascript-fra­me­work als Ham­mer. js kun­nen touch-ge­stu­res bij een web­si­te in­ge­bed wor­den, zo­dat ge­brui­kers op een be­ken­de ma­nier met de con­tent kun­nen wer­ken.

Fea­tu­res als het bij el­kaar klik­ken van een pro­duct­con igu­ra­tie zijn met de ge­stu­res hier­naast op mo­bie­le toe­stel­len een stuk een­vou­di­ger te re­a­li­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.