DONT’S OP DE AUDIO VERTROUWEN VOOR JE BOOD­SCHAP

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Dit is na­tuur­lijk niet van toe­pas­sing als je zo­iets als Spo­ti­fy maakt. Voor veel web­si­tes is audio ech­ter een uit­brei­ding van de er­va­ring in plaats van een es­sen­ti­eel on­der­deel er­van. Je hebt niet al­leen te ma­ken met be­zoe­kers die hun luid­spre­kers uit heb­ben staan, maar je moet ook de toe­gan­ke­lijk­heid in het ach­ter­hoofd hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.