MAAK EEN PA­GI­NA MET DE WEB AUDIO API

Zet de eer­ste stap­pen in de com­plexe we­reld van au­dio­pro­ces­sing.

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

In de­ze tutorial ma­ken we een ru­di­men­tai­re pa­gi­na waar­mee je de Web Audio API ge­bruikt om te fa­den tus­sen twee tracks. Op een er­van pas­sen we bo­ven­dien een ef­fect toe om de bas te boos­ten. Je kunt dit uit­pro­be­ren met twee ei­gen mp3-be­stan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.