5. AUDIOPROCESSINGFUNCTIES

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Nu alles klaarstaat om een graaf te cre­ë­ren en de au­dio­bron­nen te la­den, moet je nog func­ties heb­ben om de audio aan te pas­sen. Geef de­ze func­ties de ob­jec­ten mee die je te­rug­krijgt van de ad­dtrack()-func­tie, zo­dat je de juis­te no­des kunt be­wer­ken. func­ti­on play(track) {

track.au­dio­sour­ce.start(); } func­ti­on boost(but­ton, track) { if (but­ton.check­ed == true) {

track.bassfil­ter.gain.va­lue = 10; } el­se {

track.bassfil­ter.gain.va­lue = -10;

} } func­ti­on fa­de(sli­der) { var va­lue = sli­der.va­lue; track1.ga­in­no­de.gain.va­lue = (100 - va­lue) / 100;

track2.ga­in­no­de.gain.va­lue = va­lue / 100; }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.