6. ZET ALLES IS BE­WE­GING

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Nu je al­le be­no­dig­de func­ties af hebt, is het tijd om ze aan el­kaar te kno­pen. Bij het la­den van de pa­gi­na moet je eerst de ad­dtrack()-func­tie twee keer aan­roe­pen om de graaf te bou­wen. Ver­vol­gens stuur je een au­dio­be­stand naar de buf­fer van ie­de­re sour­ce, waar­na je de play()-func­tie aan­roept om het geheel te star­ten. Ge­bruik hier au­to­play om het sim­pel te hou­den. var track1 = ad­dtrack(); var track2 = ad­dtrack(); ad­dau­dio­to­sour­ce(this.track1­path, track1. au­dio­sour­ce); ad­dau­dio­to­sour­ce(this.track2­path, track2. au­dio­sour­ce); play(track1); play(track2);

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.