2. STEL DE AU­DIO­CON­TEXT IN

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Alles wat je met de Web Audio API doet, ge­beurt bin­nen de Au­dio­con­text. De Au­dio­con­text maakt al­le no­des in on­ze graaf aan. Een Au­dio­con­text aan­ma­ken is vrij sim­pel, maar je moet wel re­ke­ning hou­den met wat pre­fix­va­ri­a­ties voor de ver­schil­len­de rendering-en­gi­nes van brow­sers. Stel met­een ook een paar va­ri­a­be­len in voor de lo­ca­tie van de au­dio­be­stan­den. var au­dio­con­text = new (win­dow.au­dio­con­text || win­dow.web­ki­tau­dio­con­text)(); var track1­path = “as­sets/track1.mp3”; var track2­path = “as­sets/track2.mp3”;

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.