HOWLER.JS

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

how­ler­js.com Howler is ont­wor­pen om au­diok­lus­sen in Ja­vascript mak­ke­lij­ker te ma­ken door veel ta­ken te ab­stra­he­ren. Stan­daard wordt Web Audio API ge­bruikt, maar er is een fall­back naar het HTML5 <audio>-ele­ment. Het is een mak­ke­lij­ke­re API om mee te wer­ken en biedt leu­ke func­ties zo­als audio-spri­tes en­spa­ti­al-audio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.