AUDIO.JS

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

kol­ber.git­hub.io/ au­diojs Met de­ze klei­ne Ja­vascript­bi­bli­o­theek kun je de <audio>tag over­al con­sis­tent ge­brui­ken. De­ze valt hier­voor te­rug op een on­zicht­ba­re Flash­play­er voor brow­sers die de <audio>-tag niet on­der­steu­nen. Daar­door kun je zelfs te­rug­gaan tot zo­iets als In­ter­net Ex­plo­rer 6 – als je dat zou wil­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.