WAVESURFER.JS

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

wa­ve­s­ur­der-js.org Een van de mo­ge­lijk­he­den van de Web Audio API is om een ge­luids­golf te ren­de­ren die over­een­komt met je au­dio­be­stand. Maar waar­om zou je dit zelf im­ple­men­te­ren als Wavesurfer al het las­ti­ge werk al ge­daan heeft? Met de bi­bli­o­theek kun je een ge­luids­vi­su­a­li­sa­tie mak­ke­lijk weer­ge­ven en aan­pas­sen. Hij wordt ge­ren­derd met Html-can­vas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.