1. AAN DE SLAG

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Om de spraak­her­ken­ning uit te pro­be­ren, kun je mo­men­teel niet om Chro­me heen. Voor­dat je gaat pro­gram­me­ren, moet je we­ten hoe de API ei­gen­lijk werkt, om­dat het geen in­ge­bouw­de func­tie van de brow­ser is, zo­als veel an­de­re Html5-fea­tu­res.

Bij on­der­steun­de brow­sers pro­beert de API al­ler­eerst om spraak­her­ken­nings­soft­wa­re op het ap­pa­raat te vin­den. Op mo­bie­le ap­pa­ra­ten is dat mee­stal geen pro­bleem, maar bij een pc is die waar­schijn­lijk niet aan­we­zig. Chro­me streamt stan­daard naar de Goog­le Speech API, wat een Goog­le-cloud­ser­vi­ce is. Die biedt ook uit­ge­brei­de on­der­steu­ning voor meer­de­re ta­len, waar­on­der Ne­der­lands, maar we hou­den het nu voor het ge­mak even op En­gels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.