5. CHECK OF SPRAAK­HER­KEN­NING AAN­WE­ZIG IS

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Kijk eerst of er spraak­her­ken­ning be­schik­baar is voor de brow­ser. Lang niet al­le brow­sers on­der­steu­nen dit. Zo niet, dan wijs je de ge­brui­ker daar­op en scha­kel je de mi­cro­foon uit. Zo ja, maak dan een Web­kitspeechre­cog­ni­ti­on­ob­ject aan en ini­ti­a­li­seer de va­ri­a­be­len om te kij­ken of er op­ge­no­men wordt. if (!(‘web­kitspeechre­cog­ni­ti­on’ in win­dow)) {

alert(“no sup­port for speech re­cog­ni­ti­on in this brow­ser, sor­ry.”);

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“speech_­but­ton”). disa­b­led = true; } el­se { var is­re­cor­ding = fal­se; var re­cog­ni­ti­on = new web­kitspeechre­cog­ni­ti­on(); re­cog­ni­ti­on.con­ti­nuous = true; re­cog­ni­ti­on.lang = “en”; re­cog­ni­ti­on.in­te­rim­re­sults = true; var fi­nal_­trans­cript = ‘’; }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.