4. MEER CON­TRO­LE

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Om­dat je zo­wel her­ken­ning als syn­the­se on­der­steunt, wil je niet dat die twee con­flic­te­ren of be­ïn­vloed wor­den door za­ken die een ge­brui­ker in de tekst­box in­typt. Daar­om maak je een paar func­ties om de Ui-con­trols in en uit te scha­ke­len. func­ti­on disa­bleui() {

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“trans­cript”). re­a­don­ly = true;

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“speech_­but­ton”). disa­b­led = true;

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“play_­but­ton”). disa­b­led = true; } func­ti­on ena­bleui() {

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“trans­cript”). re­a­don­ly = fal­se;

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“speech_­but­ton”). disa­b­led = fal­se;

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“play_­but­ton”). disa­b­led = fal­se; }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.