9. SPRAAK­SYN­THE­SE TOE­VOE­GEN

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Je hebt dan een vol­le­dig wer­ken­de spraak­her­ken­ning. Wat dan nog rest, is het toe­voe­gen van spraak­syn­the­se als de play­knop wordt in­ge­drukt. Dat is ei­gen­lijk best mak­ke­lijk: implementeer de play()-func­tie: func­ti­on play() { var text = do­cu­ment. ge­tele­ment­by­id(“trans­cript”).va­lue; var speech = new Speech­syn­the­sisut­teran­ce(text); speech.lan­gu­a­ge = “en”; speech.onend = func­ti­on() { ena­bleui();

} disa­bleui(); win­dow.speech­syn­the­sis.speak(speech); }

MI­CRO­FOON Mis­schien dat je brow­ser vraagt voor toe­stem­ming om de mi­cro­foon te mo­gen ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.