Het ri­si­co van video

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“Video ver­eist veel meer op­slag­ruim­te en band­breed­te dan tekst en a beel­din­gen. Als je te veel video ge­bruikt, kan dat lei­den tot lan­ge laad­tij­den en ho­ge­re kos­ten voor da­ta­ver­bruik voor de web­si­te-ei­ge­naar en zijn klan­ten. Wan­neer je video op een si­te wilt ge­brui­ken, moet je die stra­te­gisch in het de­sign ver­wer­ken, zo­dat je op­ti­ma­le zicht­baar­heid en re­sul­ta­ten krijgt.” Le­on Brown, we­bont­wik­ke­laar en e-learning con­tent-cre­a­tor bij Next­point

<com­men­taar> Wat vin­den de experts?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.