De­sign tot een geheel sme­den

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“Het tram­con­cept is door het he­le de­sign ver­we­ven. Hoe­wel de si­te er bij­zon­der he­den­daags uit­ziet, wor­den er fraaie a beel­din­gen ge­bruikt die een ze­ke­re nos­tal­gie op­roe­pen. De con­sis­ten­tie van de bood­schap is com­pleet in lijn met het de­sign van de nieu­we ap­par­te­men­ten.” Mark Shu leb­ottom

<com­men­taar> Wat vin­den de experts?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.