Lees Web­de­sig­ner nu ook di­gi­taal op je ta­blet of smartpho­ne le­zen

Web Designer Magazine - - Nieuws -

Je kunt je fa­vo­rie­te blad nu over­al di­gi­taal le­zen! Abon­nees krij­gen voort­aan na het ver­schij­nen van de nieuw­ste edi­tie van Web­de­sig­ner ook gra­tis de di­gi­ta­le ver­sie in hun mail­box. Hier­voor hoef je al­leen maar even te con­tro­le­ren of wij jouw cor­rec­te e-mail­adres heb­ben. Check dat dus snel op web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl/di­gi­taal­abo. Over­al Web­de­sig­ner le­zen, wie wil dat nu niet? Nog geen abon­nee? Kijk dan snel op fnl.nl/web­de­sig­na­bo voor scher­pe ac­tie­prij­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.