Youtu­be’s lo­go is op­ge­frist

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Bij­na nie­mand weet nog waar het woord ‘tu­be’ (het En­gel­se woord voor een ou­der­wet­se bui­zen-tv) voor staat. Daar­om heeft Youtu­be de ro­de beeld­buis die al­tijd ach­ter het woord ‘Tu­be’ zat naar de voor­kant van het woord­merk ver­plaatst. Om­dat die ook in een af­speel­knop is ver­an­derd, zie je met­een waar de dienst nu wel voor staat. Vol­gens Chris­top­her Bet­tig, hoofd van de cre­a­tie­ve af­de­ling, is ‘tu­be’ min­der re­le­vant ge­wor­den om­dat Youtu­be ver­an­derd is in een veel­zij­di­ge ser­vi­ce (Youtu­be Ga­ming, Kids, Music en TV). Naast het nieu­we pic­to­gram van de af­speel­knop, dat Chris­top­her het “on­of­fi­ci­ë­le snel­schrift” noemt, krijgt het on­li­ne vi­deo­plat­form een nieuw let­ter­ty­pe en kleu­ren­pa­let.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.