Mi­ra Prism

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

mi­r­a­re­a­li­ty.com

$ 99

Dank­zij on­der an­de­re ARKIT van Ap­ple kun­nen ont­wik­ke­laars heel mak­ke­lijk apps voor aug­men­ted re­a­li­ty ma­ken. Het is jam­mer dat die uit­ge­brei­de re­a­li­teit al­leen op het scherm van een smartpho­ne is te zien. De Mi­ra Prism brengt daar ver­an­de­ring in. Je stopt je ip­ho­ne in de­ze Ar-bril en ver­vol­gens waan je je in een aug­men­ted re­a­li­ty. Dat moet nu nog met de bij­be­ho­ren­de app, maar de fa­bri­kant is van plan om de bril met ARKIT te la­ten wer­ken. Dat maakt het aan­tal apps na­tuur­lijk met­een veel uit­ge­brei­der.

€ 89

Heb je wel eens be­re­kend hoe­veel tijd je in je le­ven kwijt bent aan tan­den­poet­sen? Drie mi­nu­ten poet­sen, twee keer per dag en dat 365 da­gen per jaar. Maakt 2190 mi­nu­ten, of­te­wel 36,5 uur. Met de Ama­b­rush kun je in die tijd leu­ke­re din­gen doen, want dan hoef je maar twin­tig se­con­den per dag te poet­sen. En zelfs dat hoef je niet eens zelf te doen. De Ama­b­rush is een soort ge­bit met tan­den­bor­stels. Stop hem in je mond, druk op de knop en na tien se­con­den ben je klaar. Mis­schien nog niet de eer­ste keus van tand­art­sen, maar wel van ons.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.