Mo­ka­se

ESPRESSOFOON

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

mo­ka­se.it

€ 49,90

Een mo­ka is een Ita­li­aans pot­je om es­pres­so te ma­ken. Een Mo­ka­se is een net zo Ita­li­aans hoes­je voor een se­lect aan­tal smartpho­nes van Ap­ple, Sams­ung, Hua­wei en LG dat ook es­pres­so kan ma­ken. Steek daar aan de zij­kant een cart­rid­ge met wa­ter en es­pres­so in – je hebt de keu­ze uit Clas­sic, Roa­sted of Ara­bic – en met een druk op de knop stroomt er he­te es­pres­so met een cre­ma­laag­je uit je toe­stel. Prak­tisch én de­li­zi­o­so. Mocht de Mo­ka­se een suc­ces wor­den, dan heb­ben we al een idee voor een op­vol­ger: een hoes­je dat dienst doet als mo­bie­le piz­za-oven.

€ 89,99

Wij gaan te­rug naar de ja­ren ne­gen­tig, want Nin­ten­do brengt een nieu­we, klei­ne va­ri­ant van de Su­per Nin­ten­do uit. Op het sys­teem staan 21 klas­sie­ke ga­mes, waar­on­der Su­per Ma­rio World, The Le­gend of Zel­da: A Link to the Past en Don­key Kong Coun­try. Je krijgt er twee con­trol­lers bij, zo­dat je Su­per Ma­rio Kart met een vriend kunt spe­len. We moe­ten nog een ra­ce­sche­ma be­den­ken waar­mee we be­pa­len wel­ke re­dac­teur de bes­te cou­reur is. De win­naar mag als eer­ste Star Fox 2 spe­len, een ga­me die in 1995 werd vol­tooid, maar nooit eer­der werd uit­ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.