Apache 2

Web Designer Magazine - - Workshops Apache Webserver -

Op dit mo­ment is ver­sie 2.4.27 de sta­bie­le ver­sie van web­ser­ver Apache, maar 2.8 is in de maak. Hij is on­der­deel van WAMPP-, LAMP- en Xampp-stacks en daar­door be­schik­baar voor al­le plat­forms. Het in­stal­le­ren op een Li­nux­ser­ver blijft ech­ter de mak­ke­lijk­ste ma­nier om hem te be­he­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.