Apache of Nginx?

Web Designer Magazine - - Workshops Apache Webserver -

Apache is niet de eni­ge web­ser­ver die je mak­ke­lijk zelf kunt in­stal­le­ren. Nginx (spreek uit en­gi­ne-x) werkt op een ver­ge­lijk­ba­re ma­nier. On­li­ne ben­ch­marks lij­ken er­op te wij­zen dat Nginx be­te­re per­for­man­ce le­vert dan Apache (Zie bit.ly/apa­chen­ginx). Daar staat te­gen­over dat Apache lan­ger be­staat, out-of-the-box meer kan en be­ter wordt on­der­steund door third par­ties. Vol­gens cij­fers van Net­craft’s Web Ser­ver Sur­vey wor­den de ver­schil­len ech­ter steeds klei­ner, zie bit.ly/net­sept17.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.