Wees te­gen­draads!

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“Ont­wer­pers zijn net lem­min­gen: als een­tje X doet, doen de an­de­re dat ook. Door niet met de­ze trend mee te doen en iets ge­heel on­ver­wachts te ma­ken, kun je meer aan­dacht van be­zoe­kers krij­gen. Om­dat Mi­cro­softs Me­tro-in­ter­fa­ce een kwij­nend mo­biel be­staan leidt, zijn er nau­we­lijks ad­ver­ten­ties meer die al­leen uit tekst be­staan … maar daar­in kun jij je dus on­der­schei­den!” Tam Han­na

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.