AD­VIES VAN EX­PERTS

Ge­bruik Web Fonts fonts.goog­le.com

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

Goog­le biedt een gro­te keu­ze aan au­teurs­recht­vrije let­ter­ty­pen voor web­ge­bruik. Zoek op naar let­ter­ty­pes die pas­sen bij de algemene gra is­che pre­sen­ta­tie van je pro­ject. Een goed ge­ko­zen let­ter­ty­pe kan fun­ge­ren als een ex­treem goe­de aan­dachts­trek­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.