Een dui­de­lij­ke rich­ting voor de jaar­lijk­se re­sty­ling

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“Ik pas het de­sign van mijn on­li­ne port­fo­lio elk jaar aan. Dit jaar wil­de ik een goe­de ba­lans vin­den tus­sen in­ter­ac­tie en een­voud, en een meer uit­ge­spro­ken stijl. Ik koos voor een zwart-wit de­sign om de in­houd meer na­druk te ge­ven. Daar­bij heb ik het Com­pac­ta-font ge­ko­zen voor een con­trast met de een­voud van het de­sign.” Fla­vien Guil­baud, Art Di­rec­tor

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.