AD­VIES VAN EX­PERTS

Ex­pert-tip

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

De si­te heeft een goed con­trast door­dat hij een zwart-wit kleu­ren­the­ma ge­bruikt. Als de be­zoe­ker op About of Port­fo­lio klikt, ver­an­dert de ach­ter­grond­kleur van wit naar zwart. Tij­dens het bla­de­ren op de si­te wordt de in­houd bo­ven­dien op af­wis­se­lend zwar­te en wit­te ach­ter­gron­den ge­toond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.