Het nut van landing pa­ges

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“Voor wie niet be­kend is met het con­cept van lan­dings­pa­gi­na’s: dit zijn pa­gi­na’s die als spe­ci­a­le toe­gangs­poort tot een web­si­te zijn ont­wor­pen. Lan­dings­pa­gi­na’s moe­ten zich rich­ten op be­zoe­kers met een spe­ci ie­ke in­te­res­se. Zo is ge­richt op men­sen die een Mac wil­len ko­pen, ter­wijl mu­ziek­lie heb­bers ge­richt is. Le­on Brown, web de­vel­o­per

www.ap­ple.com/mac www.ap­ple.com/music

op

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.