AD­VIES VAN EX­PERTS

Ex­pert-tip

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

Schui­ven­de sec­ties zijn prak­tisch voor een lan­dings­pa­gi­na waar­op ver­schil­len­de blok­ken in­for­ma­tie ge­pre­sen­teerd moe­ten wor­den. Tij­dens het na­vi­ge­ren kun­nen be­zoe­kers el­ke sec­tie in hun ei­gen tem­po be­kij­ken. Door­dat ze el­ke sec­tie apart kun­nen be­kij­ken, komt de bood­schap van el­ke sec­tie be­ter over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.