Con­tent die de aan­dacht trekt

Web Designer Magazine - - Webworkshop -

“De Do­ber­man-si­te is van een di­gi­taal ont­werp­bu­reau met ver­schil­len­de ves­ti­gin­gen. Op de ho­me­pa­ge staan hun bes­te nieu­we pro­jec­ten die op een grap­pi­ge en in­ter­ac­tie­ve ma­nier on­der de aan­dacht wor­den ge­bracht. De ani­ma­ties ma­ken de pro­jec­ten le­ven­dig.” Mark Shu leb­ottom

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.