Clip­pen ver­sus mas­ke­ren

Web Designer Magazine - - Workshops -

Met clip­pen de ini­eer je het ‘mas­ker’ met vec­tor­pa­den, ter­wijl je met mas­ke­ren a beel­din­gen ge­bruikt die het zwar­te to­nen en het wit­te ver­ber­gen. Met de grijs­waar­den daar­tus­sen­in stel je de trans­pa­ran­tie in. Op http://srt.lt/msq4fn lees je wan­neer je die nieu­we ei­gen­schap­pen ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.