Over het Svg-for­maat

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

SVG’S zijn vec­to­ra beel­din­gen die qua mar­kup op XML lij­ken. Dit be­te­kent dat je ze met co­de kunt be­wer­ken en dat ze in de mees­te brow­ser weer­ge­ge­ven wor­den. Om­dat het vec­to­ren zijn, kun je ze zon­der kwa­li­teits­ver­lies scha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.