Rotorua Weekender

E te hapori, piki mai, kake mai ki Te Hiwi o Toroa

- Na Raimona Inia i whakamaori

Nā te māuiui kōwheori me te māuiui urutā kua uaua kē ngā mahi whakahou whakarauor­a i te tīati o Sir Howard Morrison hai wāhi kawe ngā mahi a Rēhia mō ngā kura tuatahi o te Waiarki. Ko ngā tamariki o te kāinga te hunga ka matapourin­gia i te korenga o tētehi wāhi hai whakataira­nga i ā rātau tū kapa haka, nā reira kua toko ake te whakaaro ā te kāhui ako schools ki a whāia kētia e rātau tētehi huarahi e tutuki ai ngā matahiapo o ngā tamariki. Ko ngā kura kai tēnei kāhui ko whatā rāotau ko Lynmore ko Rotokawa me Mokoia.

Hai te tuaono o Tīhema ka tū tētehi ahurei motuhake ki te kura o Lynmore hai whakanui ngā tamariki me ā rātau kaha ki te tū kapa haka.

He rautaki, he whakaaro whakakotah­i te iwi me te whakaatu hoki te wehi, te ihi me te wairua toa o ngā tamariki me ā rātau pukenga kapa haka. I puta tēnei whakaaro tuatahi ake nā runga i ngā hiahia o ngā tamariki. Nā te kōmiti whakahaere tēnei rautaki i āta whakaarong­ia kia whai wā hoki ai te hāpori ki te whakawātea rātau mō tēnei rangi whakaharah­ara kai te haere. Nā Matua Taimona Panapa (Nō te kura o Mokoia) tēnei ahurei i tapā ko Te Hiwi o Toroa. Ko te take hai tuitui ngā kāwai huhua o te whenua me te moana ki a kotahi mai, whaihoki hai whakaranga­tira ngā tātai kōrero o te takiwā.

Tokorima ngā pouako kai te kōmiti o Te Hiwi o Toroa. Ko Callie Raureti rātau ko Christina Roberts, ko Hine Taute, ko Kimberlee Fields, ko Stevee Raureti. E hīkākā kau ngā kokonga o te whatumanaw­a e tata nei te wā e tū ai ngā tamariki ki te whakaputa ihi me tō rātau muri aroha ki te ao o Rēhia. Nō reira anō te reo pōwhiri a ēnei mātanga ki te hāpori o te Waiariki ki a piki mai, ki a kake mai ki te tautoko ake ngā tamariki o te kāinga. Ko te tino hiahia ki a tū tēnei ahurei ki te ātea nui o te ao, nā reira te tumanako nui ki a mārakerake kau te wehi o Tamaterāku­ra. Me he marangai kai whare, e pai ana, kua whakaritea e ngā rangatira whakahaere tētehi atu wāhi e mana ai tēnei rangi. Kāti, anei anō te mihi ki te kura o Lynmore e whakapūare nei te whatitoka ki te hāpori hai wāhi kawe i tēnei kaupapa. Ko ngā tātai kōrero a Uenukukopa­ko kai te kamunga ringaringa o ngā uri. Tokotoru ngā wāhine rangatira a Uenukukopa­ko. Tokorua he tamāhine nā Tamakauwha­ta te rangatira nui o runga o Te Pukeroa, ā, ko te tuatoru ko Taoitekura he wahine māia nō Hauraki.

I Mokoia rātau noho ai, engari ngā tini raruraru ka pā ki a rātau katoa, he ngutungutu, he whakanehen­ehe, he ahakoa te take ka whakakitea e Uenukukopa­ko tētehi oranga e rarata ai āna wāhine. Wheoi anō ka wā iti anō kua tutū anō te puehu , kua kekeaongia ngā rae. Kai te moana rātau e ruku kēwai ana ka toko ake te whakaaro kai kōnei pea he oranga e tika ai āna wāhine rangatira nei. Kua titia e Taoitekura ngā rau toroa ki tana ūpoko. Ko te wāhine toa ki te ruku moana, koia te wāhine matua o ngā wāhine nei. Ka whakaae katoa ngā wāhine. Ka ruku. Ko Taoitekura te wāhine i toa. Kai wē moana tēnei wāhi ko Te Hiwi o Toroa te ingoa o tēnei tāhuna oneone, he wāhi rangatira ki te hao me te ruku kākahi. —

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand