Rotorua Weekender

Ko te mana whakarauor­a taiao kai ngā tini whānau

- —Na Raimona Inia i whakamaori tenei purongo

Kai te whakanuia tonutia ngā mahi rangatira a Te Arawa Lakes Trust. Nō te wiki kua pahemo i tū ai tētehi hui whakaharah­ara ki Tamakimaka­urau ki te whakanui ngā rōpū pēnei i a rātau, wheoi anō kua whakawhiwh­ia e rātau ki te tūnga me te taonga nui taioreore katoa i te hui New Zealand Biosecurit­y Māori Award. Ko te take, atu i te tuku werawera ko te whakaū me te kawe i ngā tikanga onamata ki a whai take ai ki te ao hurihuri nei. Hai oranga mō te taiao te take. Ka nui te whakamihi a te pouwhakaha­ere o tana pahi a William Anaru ki ngā hapū, ki te iwi, ngā tamariki, kuraā-iwi, ngā kura kaupapa otīā te hāpori whānui tonu mō tā rātau tautoko mai.

“Ko te mana whakarauor­a taiao kai ngā tini whānau o te takiwā nei, nā reira i puta mai te whakaaro mō te kaupapa a Uwhi he kaupapa whakapēhi i te petipeti roto moana, whakaratar­ata hokiō i te momo ika nei taiao ā rohe nei. Kāti, nā ngā Rerewhakaa­itu, Tarawera, whakaaro pae tawhiti o tēnei whare Rotomahana, Tikitapu, Ngāhewa, ¯meokuapūar­ehokingāwh­atitokakin­gātutaeīna­nga,ngāpouri karo. Nā poumahi hou, kātahi anō rātau ka eke te mea kua whakawhiwh­ia rātau ki te ki te whitu tekau o ngā poumahi kua taonga Manatū Ahu Matua kua puta whai mahi mai ki tēnei tāone. He tō rātau ihu ki te ao hai tauira kaupapa whakanui pākihi, whakahirah­ira mō te taiao nei, mātua whakateite­i ngā iwi me ngā ohu mō te tuku tūnga mahi e mana hoki rangahau otīā ngā pahi hāpori e ora ai ngā tangata. ai te taiao te tino take o te New Nā te ūnga mai o ngā ngārara nei Zealand Biosecurit­y Awards. He take ki te nehenehe me ngā roto moana nui kai ia wāhanga, kai ia wāhanga kua whakaterei­nga ngā ika Māori he take motuhenga, he kaupapa pēnei me te kōaro, te īnanga, te tuna motuhake hoki. me ngā kēwai Māori. Kai te pae o

Ko te mana patu ngārara ko te Maruiwi katoa rātau. Wheoi anō nā kaupapa atawhai kēwai me ēra atu te whakawhiwh­inga ki tēnei taonga o ngā taonga o roto moana kai te kua whai oranga anō ai ēnei rangatira tārouma o tēnei ohu mahi. He o te taiao me te hiahia nui nā ngā kaupapa i whakaaraar­angia nō ngā ngākau toa o ngā poumahi e ora roa tau tata nei, ara nō te tau e rua mano hoki ai ngā tupuna o ngā wai Māori. e rua tekau. Ko tōna mana atawhai Hai whakamīhar­otanga mō tātau kai runga i ngā rotomoana o tēnei katoa. takiwā. Kai Rotoehu, kai te Rotomā,

Rotorua,¯ikataina, Te Rotoiti, kareka, a catfish, ka rua, he kaupapa whakawhana­ke i te ohu kia nui atu ai te hunga mahi hai hāpai i te kaupapa rauora taiao. Nā tēnei taonga e mana ai ā mātau mahi me ngā mātāpono o tō mātau whare”. Kai te patua rawatia ngā roto moana o Te Arawa e ngā tini whiunga o te ao nei , nā i ngā marama me ngā tau kua huri kai te mura o te ahi a Te Arawa Lakes Trust e koke whakamua ana me ngā tini whakaaro hou pēnei i te kaupapa uwhi.

Kua piki ngā poumahi o tēnei tīma ki te rua tekau mā tahi, kātahi hoki nei rātau ka eke ki te taumata e rima mano ekenga, putanga ki te mātai moana a pōti nei hai whakapēhi i te tupu haere o te petipeti.

E noho tūturu hoki nei rātau ki ngā kura e toru tekau mā rima ko te patu catfish te take . Ko te kawe i te kaupapa uwhi me te ako i ngā poumahi ki te ruku moana ā pātara hoki te take kua paiakangia ngā waewae o TALT ki te ao pūtaiao tiaki

 ?? ?? Te hui ki Tamakimaka­urau.
Te hui ki Tamakimaka­urau.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand