Rotorua Weekender

He ra whakahirah­ira mo Tuhourangi

- — Na Raimona Inia i whakamaori

E tika ana te kōrero anamata. He pukenga wai ka puta te totara, he pukenga tangata ka puta te kōrero. He ahakoa kai te wiki hou tātau ināianei kai te mutunga wiki kē tonu taku ngākau e kakapa kau ana. Ko te putanga mai o ngā taonga a tūāukiuki ki tō mātau tupuna ki a Wāhiao te take. Nā reira e tika ana kia mihia kotou te kaunihera o Rotorua i whai wāhi mai ki a mātau ki ngā uri. Tēnā hoki kotou kai te hunga whakapau kaha ki a koe e te rangatira whakahaere e Joana Doherty, kai te pou rangahau ki a koe e Ben Manley, whaihoki ki tō tātau tapeha tata ki a Aneta Morgan. Engari hoki. Ko ngā whakmīhā taioreore ka tukuna ki a kōrua tahi e ngā himu o ngā pā tawhito.

Kai te pōtiki e Manaaki Pene me taku karangatah­i ki a Clark Pirika, nā kōrua i rangatira ai tēnei rā whakaharah­ara, tēnā kōrua. Me tangata pura, me tangata kāpō hoki i tana kore kitenga atu i te aroha nui o te tokorua nei ki tā rāua mahi. E tika ana rāua ki aua tūnga hai amokura mō tātau otīā mā te kaunihera me te whare pupuri taonga o Te Arawa.

Ko te wānanga tuarua tēnei i tu ki tō tātau pā taunaha. He whakahonoh­ono te iwi kāinga ki ā rātau taonga kai te poho o Te Whare Taonga o Rotorua te take. Wheoi anō, he wā rongo kōrero e pūpuritia ana e ngā whānau nā rātau ngā taonga nei, ā, me ngā tātai kōrero kua ketua e ngā pou mahi hai mātauranga ki te iwi.

I tū te wānanga tuatahi ki te ātea nui o Ngāti Kearoa – Ngāti Tuara. Ka puta hoki ētehi o ōku hoa pakeke o te kāhui Pukenga Kōeke o Te Whare Taonga, whaihoki ngā pou tautoko o Ngai Tūhourangi. Ko Wairangi Jones tētehi, ko John Waaka, ko Te Ariki Morehu, ko Ken Raureti me Dinny Mohi.

Kai te takiwā o te whitu tekau o ngā tangata i puta ki tēnei wānanga tuarua nei. He ahakoa e whakataeta­e kapa haka hoki ana ngā kura tuatahi I tēnei rangi tonu. Nā te mea kai te whakatikat­ika haere ngā tohunga i te whare pupuri taonga, kai wāhi kē ngā taonga e noho ana engari e pūare ana te whatitoka ki te iwi kia kitea e rātau ngā taonga a ngā tūpuna. Kāore anō kia tino whakatōkia tētehi wā tika e pūare anō ai te whare pupuri taonga wheoi anō e whakapono ana tātau katoa, hai te pae tata nei. He mahi nui, he mahi taumaha, ā, he nama nui hoki. A kāti ki a hoki tātau ki taku kōrero nei.

Ka hui ngā mema o te kaunihera ki tāwāhi ki te hāpai me te kawe i ngā taonga ki Te Whakarewar­ewa. Ka pōwhiringi­a ngā kura e te hau kāinga ki a rangatira tā rātau ekenga mai ki runga ki Te Pakira. Ka oti ngā mihimihi, ka kapū tī te mārea hāunga te kaunihera ko tā rātau mahi he whakarite ngā taonga hai whakakiten­ga mā te hau kāinga.

Kotahi tekau mā rima o ngā taonga i puta. He taiaha tētehi, he mere pounamu tētehi, he patu, he hei tiki me tētehi kō. Mauria ana ka whakatakot­oria ki ngā whāriki. Ko te ture nui. Tirohia anake, kāua e pā atu ngā matimati ki ngā taonga. Kīhai i puta ngā kakahu me ngā kaitaka e ai ki ngā tohunga he makuhane katoa ēnei taonga. Wheoi anō e noho tahi ana mātau me ēnei rangatira – kua kī katoa ngā wāhanga o te whatumanaw­a ki te mana ki te wehi. Anō e tika ana ki a hoki mai rātau ki tō rātau koroua oroko, ki a Wāhiao. Tupuna manaaki, tupuna mana nui, tupuna ngākau whakaiti.

Ko te wāhanga rangatira ki a Tuhourangi. He taiaha tēnei taonga nā te whānau Kerei.

Ko Stephen Clarke te māngai kōrero mā te whānau. Hai tāna he kotahi tekau mā rua whakatupur­anga tangata te taiaha kātahi ka hokona atu ki tētehi Pākehā rangatira. Ka ngaro atu ki tēnei whānau mō ngā whakatupur­anga tangata e toru, kātahi ka whakahokia e tētehi o rātau ki te whānau Kerei. Nō te tau kotahi mano, e iwa rau, e iwa tekau mā rua te tau. Ko te mea whakamīhar­o hoki. He utu kore. He aroha anake. He ahakoa kai te Whare pupuri taonga e tū ana, ko te pae tawhiti o ngā whakaaro kia whakahokia a Tuhourangi ki Tapuika ki tōna kāinga ki reira noho ai, wheoi anō ko te mana tuatahi he whakahou i tō rātau whare. Tāria tēnā. Ko te nuinga o ngā taonga rangatira nei nā Ngamahinui Tonihi Rihari, ara, a Tony Rihari i whakawīran­gia ki te whare taonga nei. Nō te tau kotahi mano e iwa rau, e whitu tekau mā rima ka mate a Tony. Kāore ana tamariki. I te tiriti o Froude tōna kāinga āhua tata iti nei ki tō mātau kāinga. He matua tāne kaokaoroa nōku. E ai ki a Kataraina Tonihi he tamāhine nā Kahuroro, ko te pōtiki a Tony tēnei. ‘ Ko tō mātau whānau, he whānau riri. He whānau tuki tangata, he whānau unu waipiro’.

E tika ana hoki ia. Ka tū taku tuahine a Watu ki te tuku kōrero ki te iwi. Ko te raruraru nui i waenganui i te whānau Tonihi me te whānau Heretaunga nā Remihio Heretaunga ki a ia te ia o tana kōrero. Hai tāna, hai ngā pō o te Hatarei ka kōtahi atu te whānau ki te papara kauta ki te Hob Nob ki reira unu ai. Ka iti e unu ana kua rere ngā ringaringa, kai te kurukuru, kai te memeke. Porohauran­gi ana. Kāti. Ka whakangā tātau ka noho tahi nei māua ko Dinny, hai tāna ki ahau. He tika tā Watu kōrero. ‘ Ko ahau te manu taiko, tētehi o ngā manu taiko i te Hob Nob. Nā kai reira rātau e mekemeke ana i ngā wā katoa. Hōhā tahi!”.

He tino whānaunga tata te whānau Tonihi ki a mātau. Ko tō rātau matua wahine ko Nehi hei tuahine ki tō mātau matua tāne. Ko Anaru Rangiheuea te taratī whakamutun­ga e ora nei. Kai te takiwā o ngā waru tekau te pakeke. Kāore ia i puta engari i kawea e Manu tana tamaiti ētehi taonga hai whakakiten­ga mā mātau. He ahakoa kāore e nui ana āna kōrero he mātau ia ki ngā herenga whakapapa. Koina te mea whakamīhar­o katoa o te rangi nei ki ahau. He ahakoa e itiiti te kōrero, kai te mau tonu i a mātau ngā kāwai herenga. He mihi nui anō ki a Stephen Clarke me Tarewa Rota mo tana koha itiiiti. Ko te katoa o ngā tātai kōrero me ngā whakapapa kua hopukina ki te rīkoata. Kātahi te rangi whakahirah­ira. Ka pōngia tātau katoa, ka pōngia hoki a Manaaki me Clark e tākai ana ngā taonga ki ngā kahu manaaki me te whakahoki ki ngā pouaka tiaki i a rātau. E moko pūruangia nei e ahau te kōrero. He pukenga wai ka puta te totara, he pukenga tangata ka puta te kōrero. Kia ora kōrua.

 ?? ?? Etahi o nga taonga mai i te Whare Taonga o Rotorua.
Etahi o nga taonga mai i te Whare Taonga o Rotorua.
 ?? ?? Members of the Kerei whanau in Wahiao with Manaaki Pene (extreme right).
Members of the Kerei whanau in Wahiao with Manaaki Pene (extreme right).

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand