Rotorua Weekender

Ngā Waru Pūmanawa o Te Arawa

- Raimona Inia

Ka moe a Rangitihi i ōna wāhine tokowha. Ka puta ki waho ko Ngā Waru Pūmanawa o Te Arawa.

He ahakoa tēnei whakataukī ka rerekē hoki tana tikanga kai tēnā tangata ki tērā whaitua ki tēnei takiwā.

Mēnā ka whakapuhai­na atu tēnei kōrero e te rāwaho tērā e te iwi kē atu he kōrero ka whakahīhī ngākau whakaiti te hau kāinga. Ko tā te māngai kōrero he whakateite­i i te mana whenua ki ngā kōrero nui onamata, pēnei i tēnei. Kāti.

Ko te pātai hoki ia, ko wai mā hoki ēnei tūpuna e kōrerongia ana e tātau?

Ko te wāhine mātātmua o Rangitihi ko Rongomaitu­rihuia. Koia tētehi o te kāhui tokotoru i heke iho i te kāwai rangatira o Tia. Ka heke iho, ka heke iho nā wai rā ka puta ki waho ko Marutehe.

Ka whakatauki­ngia nuitia

eMauriora Kingi, koia ēnei te whare tapu te whare tangata o Ngai Te Arawa. E tika hoki nā ēnei wāhine tokotoru ka puta ki waho ko tātau katoa. Wheoi anō rā, ko Rongomaitu­rihuia tētehi o ēnei wāhine, ko Manawakoto­koto tētehi, ā, ko Kahukare tētehi. Koia wēnei ngā tamāhine a Marutehe, katoa i moea e Rangitihi.

Kai tētehi kōrero e mea nei. Kai Maketu a Rangitihi me tana wahine e noho ana.

Ka riro i a Rangitihi ngā whenua o tōna matua tāne. Ko tētehi o ngā pā nui ko Te Kaori, kai ētehi ko Te Koaretaia.

E kaha nohia tēnei whenua e rātau ka whānau tāna mātāmua. He tamaiti tāne. Ko Te Rātorua tona ingoa ara kē te roanga atu o te ingoa, wheoi anō rā. Ko ētehi kōrero kai te mau tonu i ngā uri whakatupu.

He tohunga a Te Ratorua. Koia tētehi o ngā rangatira i uru ki te whare wānanga o Ngāti Tarawhai ka noho hai pia o te ahurewa. Ka puta ia me te mana nui e ihi ai āna tangata.

Ko te kōrero tuarua māna kai te wā e tūkinongia kahangia ana tō rātau poumanawa.

Ko Tūhourangi, he kōrero nui hoki tēnei engari anō hoki mō tēnei wā, taihoa ake. Nā e tū ana a Tūhourangi ki runga ki te waharoa he whakaiti i ōna tuakana, tērā a Rātorua te haere nei ka whakatupat­ongia a Rātorua e Kawatapuar­angi.

Ka heke a Tūhourangi i te waharoa. Kīhai te mana o Rātorua i riro i tōna taina.

Hāunga ētehi wheoi anō rā e wāuna rā.

Kā iti pea, ka nui pea te wā ki a rātau ki ngā whenua o Maketu ka hāpaingia ngā kame ka waha ki tuawhenua.

Ki Pākōtore ki reira rātau noho ai, kātahi ka haerehia te ara ka puta ki Ohoukākā, ā, ki Rangiwhaka­kapua. Ka pakekengia haerengia a Rātorua ka nōhia ngā whenua ki te taha uru o te Waiariki. Mai i Owhatiura tae ki Te Pukeroa. Tai timu, tai pari ka mate he rangatira ka rere te toto ko te whenua tonu te take ka puritia kahangia te whenua e Ngāti Tuteata. Ko ngā uri o Rātorua.

Ka moe a Rangitihi i a Rongomaitu­rihuia ka puta ki waho ko Rātorua tō mua ka rere i muri ko Tauruao.

He wahine, he puhi nā Rangitihi. Koia anake te wahine o āna tamariki tokowaru.

Tērā tētehi kōrero itiiti kai te takiwā e iri ana e mea nei, he mōkai tāna. He tūī kai te rerenga kōrero e mea ana, ko Tauruao koia te wāhine i tukuna ki a Apanui hai taunga mō te tūī koikoiarek­e e tīoro nei. Ka moe a Tauruao i a Tanemoetar­a he rangatira nui nō Ngāti Porou ko Pukehinau tana pā whakairo kai Hāparapara kai ngā whenua ururua o Te Whānaua-apanui. Ko ā rāua uri whekeheken­ga ko Te Aitanga a Tanemoetar­a. Nō reira tēnei wāhanga he whakamauma­hara i ngā tamariki a Rangitihi te ūpoko i ngāwhātia i tākaia ki te akatea.

 ?? Whakaahua / Raimona Inia ?? A bronze of Ratorua in the Government Gardens.
Whakaahua / Raimona Inia A bronze of Ratorua in the Government Gardens.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand