Rotorua Weekender

Ka tangi te ngakau mo tenei mahi taurekarek­a

- Na Raimona Inia i whakamaori­tia tenei purongo

He rangi ua nui, he rangi marangai kai whare, ehara i te rangi pai kia puta ki te titiro ki ngā rāweketang­a a ngā totohe, ā rātau mahi tukituki ki tētehi toa i Kakahoroa kai tūā o te taunga rerenga. Nā te kaha o te marangai ka peka kē ahau ki ngā tari o Ngāti Uenukukopa­ko. Ka pōwhiringi­a ahau e Nireaha Pirika te tiamana o tēnei kāhui rangatira, kātahi ka tūponongia ki a Renee Kiriona taku hoa onamata. Nā Aggie Amotawa ahau i hautū ki tēnei whenua ka waiho māna hoki e whakaahua te wairua o te rangi. Ka riria te kaupapa nei e ahau, ehara pea ko te kaupapa ake engari ko te mahi a ngā totohe. He kaupapa tēnei i whakaaraar­a hai tākai i te kāinga kore ki te korowai o te aroha – anei kē kua tūkinongia. Me te tangi o te ngākau kai te wairua o ētehi o tātau tēnei wairua whakapōrea­rea tangata, tēnei wairua rāweke taputapu e pai ake ai te hāpori. Kai raro kē e putu ana.

Ka āta noho ahau ki te kapū tī kātahi ka tau te ngunguruta­nga o taku puku. Kai te whenua nei a Nireaha e noho ana he whakapae nānā he mōhio ngā totohe. Ko te āhua nei ko te mahi tukituki ā motukā me te rāweke kāinga he kaupapa i āta whakatakot­oria e ētehi. Ko te pō tuatahi i rāwekengia ngā kāinga tāia a Nireaha e te moe. Nā te iwi tonu te whenua i hoko.he kotahi heketea te rahi. Kai te tau e rua mano, kotahi tekau mā rua tēnei whakaaro, ko te wāriu o te whenua, e toru rau e rima tekau mā rima mano tāra te nui. Tūturu nō Ngāti Uenukukopa­ko te whenua, engari nā ngā āhuatanga pēhi tūpuna, hoko whenua ka ngaro i a rātau i te whenua nei.

Kotahi tekau mā toru o ngā kāinga kotahi tekau mā rima i tūkinongia. Ko te utu o ngā wini i pakarungia, he teitei rawa atu. Ko te tikanga hoki ka whakapūare­ngia ngā kāinga ā te Hānuere tata nei engari auare ake ināianei. Ka tatari anō ki a rua marama e tika ai ngā kāinga mō te tangata. He waimarie nō te iwi he Lockwood ngā kāinga nei ko ngā tino tūkinotang­a ko ngā wini.

Ka nui hoki te whakamihi ki ngā pirihimana o te tāone, ka oti, kua mau i a rātau tētehi koretake kai te whare herehere ia. Kua whakahokia ki te iwi tō rātau taraka me tētehi poti nui, he poti kawe i te hapū me te iwi ki Mokoia ki a āhei ai rātau ki te kawe i ā rātau kaupapa tiaki whenua. Engari anō ko ngā kame whakarongo manu, kai Rarohēnga pea. E rua hoki ngā rorohiko pānoho kai te ia o te parata. Ko te wāriu o ngā kame katoa i whenakongi­a kai te takiwā o te rua tekau mano tāra.

He ahakoa tēnei pāmamaetan­ga i nui te arohaina o te iwi e te kura tuatahi o Rotokawa me te Taunga Rererangi. I rāwekengia ngā taonga hoki ā ngā kāmura e ngā totohe. Kai te wāhi mahi tētehi whare rino engari nā te kaha o ngā matimati pea ka tūwherangi­a tētehi wāhanga ka haria ngā taputapu mahi me tētehi pukuhiko engari anō ngā taonga i whenakongi­a he huhua.

Me pēwhea e kore ai e paku huaki ngā kokonga o te ngākau e heke ngā roimata. Ko ngā kāinga ēnei i whakaarong­ia ai hai wāhi tiaki i ngā uri o te whenua. ‘ E tika ana, ko te hiahia o te ngākau ki te whakatū kāinga mō te tangata mō Ngāti Uenukukopa­ko mō te hunga kai te paru e noho ana, titiro mai kai tahaki o ngā kura ēnei kāinga nō reira kāore e take ana ki te hoko waka ka mā raro kē ngā tamariki ki te kura – he whakaaro nui tēnei ki te tangata ki a whai waewae te iwi kia tū rangatira anō ai tātau’.

Atu i ngā hua o te whakaputa kōrero ka tahuri hoki te iwi ki ngā momo aka kawe kōrero o te wā he whakapāoho atu ai tēnei mahi taurekarek­a. Me te kaha hoki o tēnei rautaki. He ahakoa haere ai ki whea ko te kaupapa e kawea ana e te iwi ko te tūkinotang­a nei.

Ka nui te whakamihi ki te tokorua. Ki a Nireaha rāua ko Renee ngā toka tū moana ākina ngaru, ākina hau, e pōuri ana, engari he mamae poto, ko te āpōpō ka tū anō ngā hihi o Tamaterāku­ra.

Nō taku putanga i te tari e whiti ana te rā, ae e paru tonu ana te whenua engari kua aro kē mai ngā atua o ngā rangitūhāh­ā. —

 ?? ?? He whare ki te papakainga o Ngati Uenukukopa­ko ki Kakahoroa.
He whare ki te papakainga o Ngati Uenukukopa­ko ki Kakahoroa.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand