The sa­cred rivers bid you farewell

Waikato Times - - Obituaries - * Poro­poroaki (farewell trib­ute) to Gor­don Whit­ing at his fu­neral

Kua hinga te To­tara Nui i te wharenui o te Kooti Ta­iao

Ko kore te whakaru­ruhau mo nga manu o te nga­here

Na reira e te au­taia ran­gatira e Ko¯tene, haere

Ko kore koe e rongo i nga ma­mae, i nga he­m­anawatanga o tenei ao mate­m­ate

Ko nga awa tapu, ko nga wai o Aotearoa, e powhiri atu ng ki a kohe, haere

Ko nga maunga tapu o Aotearoa i aro­ha­nuitia ra e koe e powhiri atu ng ki a koe, ha

Haere ra kit e Hono i Wairua, ki te hui­hui o nga ran­gatira

Haere, hoki atu kit e iwi, hoki atu kit e kainga, ki te okiokinga tu­turu mo tatou

Haere, haere, haere

Moe mai ra i runga i te rangi­marie e te hoa aroha. A mighty To­tara of the En­vi­ron­ment Court has fallen

The shel­ter­ing com­fort for the birds of the for­est are no more There­fore o out­stand­ing chief Gor­don, farewell.

You no longer feel the pains and suf­fer­ing of this world of tribu­la­tion. The sa­cred rivers and wa­ters of Aotearoa bid you farewell.

The sa­cred moun­tains of Aotearoa which you loved so dearly, bid you farewell.

Farewell to Te Hono i Wairua, to the assem­bly of chiefs.

Farewell, to our peo­ple, farewell to our home, to the true rest­ing place for us all.

Farewell, farewell, farewell.

Rest in peace our much-loved friend.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.