Sea­hun­ter

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Hvil­ken tek­no­lo­gi dri­ver Sea Hun­ter og hol­der den fly­ten­de?

Rekke­vid­de

Ko­loss

Sea Hun­ter er 40 me­ter lang og vei­er 140 tonn, mye stør­re enn de fles­te ube­man­ne­de skip. Far­tøy­et dri­ves av to die­sel­mo­to­rer og kan være i sjø­en i opp­til tre må­ne­der før det slip­per opp for driv­stoff.

Kunst­stoff­skrog

Skro­get har kjer­ne i stivt kunst­skum og hud i lett glass­fi­ber for å spa­re vekt.

Tri­ma­ran

Ski­pet har et ho­ved­skrog med en mind­re flot­tør på hver side for sta­bi­li­te­tens skyld.

ACTUV ble døpt Sea Hun­ter i april 2016 før den tok fatt på to års prøve­drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.